poniedziałek, 14 maja 2018

Wielkopolska - śladami pisarzy.Szczeciński oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów rozpoczął wiosnę mocnym akcentem. Postanowiliśmy rozszerzyć nasze dotychczasowe działania związane z dydaktyką, doskonaleniem zawodowym i rozwijaniem zainteresowań humanistycznych młodzieży. Opracowaliśmy projekt edukacyjny pt. „Wielkopolska - śladami pisarzy”, którego celem było poznanie i promowanie miejsc związanych z twórcami literatury w sąsiednim województwie. W projekcie uczestniczyło trzydziestu jeden nauczycieli i uczniów. 21 kwietnia 2018 wyruszyliśmy odkrywać urocze miejsca Wielkopolski.  
Pierwszym punktem programu była wizyta w Muzeum im. Adama Mickiewicza w Śmiełowie, gdzie nasz wieszcz przebywał latem 1831 roku i tam podobno znajdują swój początek opowieści o kawiarce, Jankielu i polowaniach umieszczone na kartach „Pana Tadeusza”.   W Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera w Puszczykowie przywitał nas wnuk pisarza, który opowiadał o podróżach i twórczości dziadka. W  Zamku Kórnickim przewodnik porwał nas swoją opowieścią o fascynującej historii tamtejszych zbiorów bibliofilskich i dzieł sztuki. Mnogość anegdot i ciekawostek opowiedzianych przez przewodnika wprawiła wszystkich w wyśmienity humor. Mieszkanie-Pracownia Kazimiery Iłłakowiczówny w Poznaniu urzekło nas prostotą a jednocześnie bogactwem pamiątek po pisarce. Ogromna wiedza pani przewodnik i nagranie głosu poetki płynące z magnetofonu stworzyły niesamowity nastrój. Pozostaniemy pod urokiem piękna odwiedzanych miejsc i gościnności ich gospodarzy. Zachęcamy do odwiedzenia Wielkopolski i wielu pozytywnych wrażeń, których na pewno Państwu nie zabraknie.

Dziękujemy Urzędowi Miejskiemu w Puszczykowie i Urzędowi Marszałkowskiemu w Poznaniu za otwartość na współpracę i wsparcie merytoryczne naszego projektu.

Dziękujemy restauracji McDonald’s w Kórniku za gościnność i pyszną kawę.

piątek, 23 marca 2018

Wyniki X Regionalnego Konkursu Literackiego „Oto ja”


Na konkurs wpłynęły 83 prace.
Komisja konkursowa w składzie:

w kategorii szkół podstawowych (34 prace)
przewodnicząca: Anna Parchimowicz
członkowie: Jolanta Jakubik, Klaudia Szostak, Wiesława Penc-Chmiel, Agnieszka Piskorek

w kategorii gimnazjów (37 prac)
przewodnicząca: Urszula Adamczyk
członkowie: Agnieszka Kubacka, Eleonora Michorzewska, Małgorzata Roszak, Anna Kondracka-Zielińska 

w kategorii liceów (12 prac)
przewodnicząca: Lidia Wasilewska
członkowie: Magdalena Nizioł, Urszula Zienkiewicz

stwierdza, co następuje: 
nagrodzeni i wyróżnieni w poszczególnych kategoriach:

niedziela, 11 lutego 2018

Konferencja jubileuszowa z okazji 25-lecia Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów

Retoryka w szkole  Podstawa programowa wobec  kultury mówienia dzieci i młodzieży
9 czerwca 2018 r., sobota, Warszawa MSCDN, ul. Świętojerska 9

Szanowni  Państwo,
Poloniści, Bibliotekarze, Dyrektorzy szkół i placówek, Dyrektorzy placówek doskonalenia nauczycieli, Kuratorzy Oświaty,

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli serdecznie zapraszają do udziału w Jubileuszowej Konferencji, która odbędzie się 9 czerwca 2018 roku  w Warszawie.
Misją Stowarzyszenia od zawsze jest pielęgnowanie i promowanie kultury słowa jako wartości nadrzędnej. Jubileusz 25-lecia i zmiany  w oświacie są wyjątkową okazją, by temat języka przywołać i poświęcić mu należytą uwagę.
Do udziału w rozmowie o uczeniu sztuki mówienia, składni polskiej, kulturze i etyce słowa, wychowaniu zaprosiliśmy wybitne osobistości nauki polskiej.
Serdecznie zapraszamy także wszystkich, dla których ważne jest odpowiedzialne uczenie języka polskiego, uwrażliwianie na kulturę słowa i etyczne sposoby komunikowania.
Udział w konferencji jest nieodpłatny.

Z wyrazami szacunku
Maria Gudro-Homicka
Przewodnicząca
Zarządu Głównego SNaP

Dokumenty do pobrania:
zgłoszenie
program
zapowiedź

Wspominamy Parnas 2017

XIII EDYCJA  REGIONALNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO „SZCZECIŃSKI PARNAS”

25 listopada 2017r. w Teatrze Polskim w Szczecinie odbył się konkurs recytatorski Szczeciński Parnas. Jego niezwykłość polega na tym, że uczniowie recytują utwory twórców Ziemi Szczecińskiej. W tym roku wzięło w nim udział ponad stu uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych naszego regionu.
Konkurs był objęty honorowymi patronatami: Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, Związku Literatów Polskich o/Szczecin.
Przy organizacji Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów o/Szczecin wspiera Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Szczecinie i Szkoła Podstawowa 48 w Szczecinie.

Oto lista nagrodzonych

Wyjazd pt. „ Wielkopolska – śladami pisarzy i gwary poznańskiej….”

Termin : 21 kwietnia 2018 (sobota)
Program :

poniedziałek, 4 grudnia 2017

X WOJEWÓDZKI KONKURS LITERACKI OTO JA I PODRÓŻE

Szczeciński oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów i I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie po raz dziesiąty organizują Regionalny Konkurs Literacki; w tym roku pod tytułem Oto ja i podróże . W konkursie może wziąć udział każdy uczeń województwa zachodniopomorskiego klas IV - VII szkoły podstawowej, II i III gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej.

sobota, 23 września 2017

Trzynasty Parnas już w listopadzie!

25 listopada 2017r. w Teatrze Polskim  w Szczecinie po raz trzynasty odbędzie się wojewódzki konkurs recytatorski Szczeciński Parnas. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem.
Lista wybranych utworów pisarzy i poetów Ziemi Szczecińskiej może stać się inspiracją w poszukiwaniu repertuaru przez Państwa wychowanków, dlatego zamieszczamy ją na naszej stronie.
Zapraszamy i czekamy na zgłoszenia!