wtorek, 1 stycznia 2008

Nasze cele

Celem Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów jest:
  • integracja polonistów różnych szczebli nauczania, wymiana doświadczeń.
Proponujemy:
  • konferencje wyjazdowe,
  • lekcje otwarte,
  • wymianę doświadczeń między nauczycielami różnych poziomów nauczania.
Zamierzamy:
  • zapraszać interesujących ludzi do Szczecina,
  • opracować ścieżki edukacji regionalnej,
  • utworzyć bibliotekę polonisty.
Czekamy na nowych członków!
Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w zajęciach!