niedziela, 13 stycznia 2008

Zarząd i kontoZarząd SNaP Szczecin
Małgorzata Roszak
przewodnicząca
Urszula Adamczyk
z-ca przewodniczącej
Izabela Lityńska
skarbnik
Klaudia Szostak
sekretarz
Anna Kondracka - Zielińska  
członek zarządu
Komisja rewizyjna
Anna Parchimowicz
przewodnicząca komisji
Agnieszka Kubacka
sekretarz
Lidia Wasilewska
członek komisji


Rachunek Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów O/Szczecin:
Bank PEKAO SA III/Oddział pl. Orła Białego 3, 70-562 Szczecin
Numer konta: 72 1240 1372 1111 0010 4612 5654
Wpłata: 50,00 zł rocznie
Dla wstępujących do SNaP: 20,00 zł wpisowe (łącznie: 70,00 zł)
Deklaracja członkowska: [pobierz dokument]