niedziela, 1 listopada 2009

REGIONALNY KONKURS LITERACKI "OTO MÓJ CZAS"

Czas leczy rany.
Czas to pieniądz.
„Czas – krawiec kulawy.”
Komu w drogę, temu czas. 
Różnie odczuwamy i pojmujemy czas. Dla każdego płynie on inaczej.
Jaki jest Twój czas? Czy myślisz o nim pozytywnie, czy negatywnie, a może po prostu nie masz czasu?
Może mamy wspólny czas? Czas rodziny, czas miasta lub wsi, czas kraju ….

Pomyśl o tym i swoje refleksje wyraź w dowolnej formie literackiej.

Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów przy współudziale Gimnazjum nr 7
im. Sybiraków w Szczecinie oraz Teatru Kana zaprasza młodzież do udziału 
w Regionalnym Konkursie Literackim.

 REGULAMIN KONKURSU:

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceów.

Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

  • szkoła podstawowa – klasy 4 -6,
  • gimnazjum,
  • liceum.

Konkurs ma charakter regionalny, zapraszamy do udziału młodzież całego województwa zachodniopomorskiego.

2. Forma pracy jest dowolna – proza (np. opowiadanie, list, reportaż, pamiętnik) lub wiersz.
Przesłany utwór nie może przekroczyć 3 stron druku.
W ocenie jurorzy wezmą pod uwagę ciekawy pomysł, oryginalność, poprawność i bogactwo językowe, wyraz artystyczny tekstu.

3. Termin nadsyłania prac upływa 15 grudnia 2009r.
Każda praca powinna być opatrzona godłem, do nadesłanego tekstu należy dołączyć kopertę z danymi osobowymi, podpisaną tym samym godłem.
Wymagane dane osobowe: imię i nazwisko ucznia, wiek, nazwa i adres szkoły, tytuł pracy, imię i nazwisko nauczyciela sprawującego opiekę nad uczniem.
Ogłoszenie wyników nastąpi w marcu 2010r. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody oraz możliwość publikacji pracy.

4. Prosimy przysyłać prace na adres:
Gimnazjum nr 7 im. Sybiraków
70 – 785 Szczecin
ul. Zofii Nałkowskiej 33
tel. (091) 462 94 86