niedziela, 23 maja 2010

Konferencja - Nowa jakość edukacji polonistycznej

„Zróbmy coś, co by od nas zależało, zwłaszcza, że dzieje 
się tak wiele, co nie zależy od nikogo”
S. Wyspiański

Zarząd Główny Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów

zaprasza na 

Ogólnopolską Konferencję Polonistów:

Nowa jakość edukacji polonistycznej - skutecznie uczyć – mądrze egzaminować.

Warszawa 12/13 czerwca 2010 r.

1 września 2009 roku wprowadzono nową podstawę programową z języka polskiego, czego konsekwencją są prace nad zmianą formuły egzaminów zewnętrznych. 
Proponujemy, aby środowisko polonistów:

  • wyraziło swoje opinie na temat warunków i sposobów jej realizacji 
  • zaistniało jako odpowiedzialny partner w kształtowaniu metod nauczania i egzaminowania uczniów polskich szkół
  • przekazywało uczniom wiedzę i umiejętności oparte na aktualnych badaniach naukowych
  • wywierało merytoryczny wpływ na wydawców i autorów podręczników.


Na konferencję złożą się trzy spotkania:
czerwiec 2010 r. – październik 2010 r. – marzec 2011 r.
Każde z nich :

  • poświęcone będzie możliwościom realizacji powyższych celów
  • sformułuje wnioski, które zostaną skierowane do MEN I CKE
  • zaprezentuje aktualne tendencje badawcze i oryginalne metody realizacji podstawy programowej z języka polskiego.

Program:

Spotkanie I

12-13 czerwca 2010 r.
ROZUMIEĆ I TWORZYĆ – REINTERPRETACJE KLASYKI - ROMANTYZM.
12 czerwca 2010 r.

09.30 - 09.45 - uroczyste otwarcie konferencji z udziałem przedstawiciela Ministerstwa Edukacji.

09.45 - 10.15 - Po 8 miesiącach reformy – wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Edukacji.
10.15 - 10.30 - dyskusja; wnioski
10.30 - 10.45 - przerwa kawowa
10.45 - 12.00 - Słowacki - Norwid z dzisiejszej perspektywy - wykład inauguracyjny z cyklu: Reinterpretacje klasyki – romantyzm. prof. dr hab. Andrzej Fabianowski.
12.00 - 12.30 - dyskusja; wnioski
12.30 - 13.00 - Co nam zostało z Mickiewicza? Przeciw polonistycznym stereotypom w sposobach czytania III cz. Dziadów. – wykład dr Janusz Wojczakowski
13.00 - 13.15 - dyskusja; wnioski
13.15 - 15.30 - przerwa obiadowa i przejazd do Muzeum Powstania Warszawskiego
15.30 - 16.30 - Spotkanie z Kierownikiem Sekcji Dydaktycznej Muzeum Powstania Warszawskiego – Karolem Mazurem.
16.30 - 18.00 - Ekspozycja muzealna jako tekst kultury. Odbiór i wykorzystanie informacji –zwiedzanie Muzeum z przewodnikiem.
20.00 - 22.20 - "Szczęśliwe dni" – S. Becketta - reż. Piotr Cieplak - spektakl w Teatrze Polonia – Krystyny Jandy.

   

13 czerwca 2010r.
09.00 - 09.40 - Obrazowość poetycka Cypriana Norwida i Juliusza Słowackiego. Analiza i interpretacja tekstów kultury - wykład dr Anny Kubickiej.
09.40 - 10.00 – dyskusja; wnioski
10.00 - 11.30 – Zajęcia warsztatowe w 3 grupach:
  • Grupa I – Przedstawienie teatralne jako tekst kultury - w kontekście Szczęśliwych dni S. Becketta. – Michalina Butkiewicz – ekspert ds. wdrażania podstawy programowej j. polskiego – woj. mazowieckie; Przewodnicząca ZG SNaP
  • Grupa II – Czytanie poezji romantycznej - dramowa interpretacja. - Maria Gudro - ZG SNaP
  • Grupa III – Dwa horyzonty (Dziadów cz. III oraz Inny Świat). – paralela interpretacyjna. - Janusz Wojczakowski – ZG SNaP
11.30 - 11.50 – Przerwa na kawę
11.50 - 12.30 – Jak uczyć – język polski - warunki i sposoby realizacji nowej podstawy programowej – Michalina Butkiewicz - ekspert ds. wdrażania podstawy programowej j. polskiego w województwie mazowieckim - przewodnicząca ZG SNaP
12.30 - 13.00 – Kierunki prac nad nową formułą egzaminów zewnętrznych – stan aktualny - przedstawiciel Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
13.00 - 13.20 – Zakończenie Konferencji – odczytanie wniosków sformułowanych przez uczestników do CKE i do wydawców i autorów podręczników.


Inwestycja: dla członków SNaP: 160 zł (wykłady, zajęcia w Muzeum, lunch, serwis kawowy, teatr). 
Dla niezrzeszonych: 180,00 zł. Dodatkowo - koszt noclegu: 50 zł.
Pieniądze prosimy przesłać na konto Zarządu Głównego do 30 maja 2010 r.
Numer konta: 88 1240 1372 1111 0010 3184 4250
Informacje dodatkowe:
Konferencja odbywa się w LXX Liceum Ogólnokształcącym w warszawie przy ul. Dembowskiego 1
Dojazd do LO LXX – z Dworca Centralnego metrem na stację: Metro Stokłosy
Będzie możliwość opłaty składek za rok 2010 r.

Pobierz Kartę uczestnictwa