wtorek, 23 listopada 2010

JA I INNI WOKÓŁ MNIE

III EDYCJA REGIONALNEGO KONKURSU LITERACKIEGO

OTO JESTEŚMY.

JA I INNI WOKÓŁ MNIE

Już po raz trzeci zapraszamy uczniów wszystkich zachodniopomorskich szkół do udziału w konkursie literackim. W poprzednich edycjach opisywaliście nam, jak postrzegacie miejsce, w którym żyjecie, następnie dzieliliście się swoimi refleksjami na temat czasu. Teraz pora opisać ludzi. Jacy są ci, którzy Cię otaczają? Jakie mają cechy wspólne, a co ich różni? Za co ich lubisz, a co Cię denerwuje? Co podziwiasz, a co chciałbyś zmienić? I koniecznie opisz siebie na tle innych. Czy jesteś do nich podobny, czy bardzo się różnisz? Przedstaw nam siebie i otaczających Cię ludzi w interesujący sposób w dowolnej formie literackiej.


Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów przy współudziale Gimnazjum nr 7
im. Sybiraków
w Szczecinie oraz Teatru Kana zaprasza młodzież do udziału
w
Regionalnym Konkursie Literackim.


REGULAMIN KONKURSU:

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceów.

Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
  • szkoła podstawowa – klasy 4 -6,
  • gimnazjum,
  • liceum.

Konkurs ma charakter regionalny, zapraszamy do udziału młodzież całego województwa zachodniopomorskiego.

2. Forma pracy jest dowolna – proza (np. opowiadanie, list, reportaż, pamiętnik) lub wiersz.

Przesłany utwór nie może przekroczyć 3 stron druku.

W ocenie jurorzy wezmą pod uwagę ciekawy pomysł, oryginalność, poprawność i bogactwo językowe, wyraz artystyczny tekstu.


3. Termin nadsyłania prac upływa 21 grudnia 2010r.

Każda praca powinna być opatrzona godłem, do nadesłanego tekstu należy dołączyć kopertę z danymi osobowymi, podpisaną tym samym godłem.

Wymagane dane osobowe: imię i nazwisko ucznia, wiek, nazwa i adres szkoły, tytuł pracy, imię i nazwisko nauczyciela sprawującego opiekę nad uczniem.

Prace konkursowe nie będą zwracane. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do publikowania nagrodzonych i wyróżnionych prac.

Ogłoszenie wyników nastąpi w lutym 2011r. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody oraz możliwość publikacji pracy


5. Prosimy przysyłać prace na adres:

Gimnazjum nr 7 im. Sybiraków

70 – 785 Szczecin

ul. Zofii Nałkowskiej 33

tel.(091)4629486

Informacje na stronie www.snapszczecin.blogspot.com

poczta: snapszczecin@gmail.com