sobota, 17 września 2011

Konferencja metodyczna Film szkole

Zapraszamy nauczycieli polonistów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na konferencję metodyczną Film w szkole.
O możliwościach wykorzystania dzieła filmowego w edukacji, poświęconą możliwościom wykorzystania dzieła filmowego w edukacji szkolnej.
Odbędzie się ona 8 października 2011, w godzinach od 10.00 - 13.00 w siedzibie ZCDN-u przy ul. gen J. Sowińskiego 68 w Szczecinie.
Celem konferencji jest wypracowanie rozwiązań metodycznych propagujących wykorzystanie filmu w praktyce szkolnej, rozwijanie zainteresowań nauczycieli korespondencją sztuk, a także kształtowanie postawy twórczego podejścia do dydaktyki. Konferencja jest efektem współpracy Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (Szczecin) z Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polskim Instytutem Sztuki Filmowej (Warszawa). Spotkanie podzielono na dwie części: wykład (poprowadzi dr Wojciech Otto, pracownik naukowy Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz warsztaty (przeprowadzą: dr W. Otto, Małgorzata Roszak i Anna Kondracka-Zielińska, ekspertki przedmiotowe języka polskiego, ZCDN Szczecin).
Osoby zainteresowane udziałem w formie prosimy o rejestrację w Internetowym Systemie Obsługi Szkoleń na stronie ZCDN-u.
Numer formy: VII/11.
Zapraszamy również do wzięcia udziału w konkursie na konspekt lekcji, regulamin przesyłam w załączniku.
Anna Kondracka-Zielińska, Małgorzata Roszak- ekspertki przedmiotowe języka polskiego w ZCDN-ie