poniedziałek, 26 sierpnia 2013

VIII Ogólnopolska Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów tzw. Letnia Szkoła SNaP-uW dniach 1 – 4 lipca 2013 roku językoznawcy  i nauczyciele poloniści z całej Polski spotkali się na VIII Ogólnopolskiej Konferencji Nauczycieli Polonistów tzw. Letniej Szkole SNaP-u , będącej  II jubileuszową konferencją w ramach ogólnopolskich obchodów XX-lecia powstania SNaP-u.  Organizatorzy konferencji to: oddział SNaP w Świnoujściu, Zarząd Główny SNaP, oddział SNaP w Szczecinie. 
 

Letnia Szkoła SNaP-u objęta jest patronatem honorowym Prezydenta Miasta Świnoujście. Patronat merytoryczny nad konferencją sprawuje: Komisja Dydaktycznej Rady Języka Polskiego PAN oraz  Zarząd Główny SNaP. Obrady otworzyła i powitała Gości pani Wiesława Penc-Chmiel – przewodnicząca Oddziału SNaP w Świnoujsciu. Maria Gudro, sekretarz ZG SNaP  w Warszawie - przedstawiła historię Stowarzyszenia oraz podziękowała Gospodarzom za wieloletnią współpracę i organizację konferencji.
W tym roku swoje wykłady zaprezentowali: prof. dr hab. Helena Synowiec z Uniwersytetu Śląskiego (wykład inauguracyjny), dr hab. Kordian Bakuła z Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr hab. Ewa Kołodziejek z Uniwersytetu Szczecińskiego, dr Piotr Marciszuk – właściciel wydawnictwa „Stentor” i Prezes Polskich Wydawców, dr Danuta Krzyżyk z Uniwersytetu Śląskiego oraz sekretarz ZG SNaP – Maria Gudro.Przedmiotem wystąpień i dyskusji naukowców oraz nauczycieli były problemy związane z kondycją współczesnej polszczyzny oraz jej zmianami ze szczególnym odniesieniem do nauczania języka polskiego w szkole. Wielokrotnie podkreślano, że kultura medialna i rewolucja informatyczna wywierają ogromny wpływ na język młodzieży, prowadząc do kryzysu czytania, braku zrozumienia tekstów oraz nieumiejętności ich tworzenia. Jednocześnie prelegenci wskazywali  potrzebę wykorzystania cyfryzacji w kształceniu kompetencji językowych uczniów. Pokazano przykład szczecińskiej szkoły, w której pracuje się na e-bookach  oraz iPadach zamiast na tradycyjnych podręcznikach.

Poloniści wypowiadali się powściągliwie o zaletach cyfryzacji  w szkole, wskazując raczej na zaburzenia bezpośredniej komunikacji wśród uczniów oraz relacji społecznych. Nie brakowało jednak zwolenników celowego i słusznego wykorzystania cyfryzacji w szkole w nauczaniu przedmiotów humanistycznych, na przykład w czasie lekcji powtórzeniowych, syntetyzujących wiedzę, służących analizie dzieł sztuki czy nauce gramatyki i języków obcych. Jednak, jak równocześnie wskazywano, głównymi przeszkodami w stosowaniu technologii komputerowych są: niepełne wyposażenie szkół w sprzęt komputerowy, trudności w dostępie do niego oraz brak obudowy e-metodycznej.
Uczestnicy konferencji zgodnie podkreślali, że komputer nie może zastąpić bezpośredniego kontaktu między nauczycielem a uczniem, niezbędny jest czas na dyskusję, ustną wypowiedź i wymianę poglądów. Podkreślono również, że jedną z podstawowych przyczyn obniżenia jakości wypowiedzi młodego pokolenia jest obniżanie wymagań nauczania oraz  społeczne przyzwolenie na niedbałość językową.

                                                                                                                         Organizatorzy

Zachęcamy do lektury:
Danuta Krzyżyk - Praca nad doskonaleniem uczniowskich umiejętności tekstotwórczych
Helena Synowiec - Polonista wobec zmian kulturowych
Kordian Bakuła - Wyguglany język
Ewa Kołodziejek - Festiwal radosnych zakupów – moda językowa na tle współczesnych zmian kulturowych
Stanisław Bortnowski - E–podręcznik – wątpliwości wychowawcy i metodyka

 Artykuł w Kurierze Szczecińskim