środa, 4 września 2013

WALNE ZEBRANIE SNAP


Dnia 3 września 2013 r. odbyło się Walne Zebranie Członków SNAP, podczas którego wybrano nowy zarząd oraz komisję rewizyjną.


Nowy zarząd to :
Małgorzata Roszak – przewodnicząca
Urszula Adamczyk – zastępca  
Izabela Lityńska – skarbnik
Anna Szuflińska – sekretarz
Anna Kondracka - Zielińska  – członek zarządu

Komisja rewizyjna – (nowy skład):
Iza Szczepańska   przewodnicząca
Agnieszka Kubacka – sekretarz
Lidia Wasilewska –  członek komisji