piątek, 28 listopada 2014

OTO MOJA PASJA – VII REGIONALNY KONKURS LITERACKI

 „Pasja to podmuch szczęścia pozwalający się uwolnić ze stalowego uścisku szarej, ponurej codzienności”. Niestety, współcześnie często  zachowujemy się tak, jakby naszymi głównymi potrzebami były wygoda i luksus; pamiętajmy jednak, że świat wokół czynią wyjątkowym i ciekawym nie ludzie bogaci materialnie, ale bogaci wewnętrznie, mający własne zainteresowania. Tacy, którzy kochają to, co robią i umieją się tym zapałem i entuzjazmem dzielić z innymi. Opowiedz nam o pasji swojej lub czyjejś - świat stanie się piękniejszy.

REGULAMIN VII EDYCJI KONKURSU LITERACKIEGO OTO MOJA PASJA

            Szczeciński oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów i Gimnazjum nr 7 im. Sybiraków w Szczecinie po raz siódmy organizują Regionalny Konkurs Literacki; w tym roku pod tytułem
Oto moja pasja . W konkursie może wziąć udział każdy uczeń województwa zachodniopomorskiego klas IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.
Szkoła ma prawo zgłosić 5 prac uczniowskich ( w przypadku zespołów szkół po 5 prac z każdej szkoły). Prace literackie muszą być opatrzone godłem oraz informacją o tym, do jakiej szkoły uczęszcza autor; prosimy o stosowanie skrótów: SP – szkoła podstawowa, G- gimnazjum, L – szkoła ponadgimnazjalna (bez podawania numeru szkoły); również w przypadku zespołów szkół konieczne jest wskazanie konkretnego poziomu szkoły. Z przykrością informujemy, iż prace niespełniające powyższych kryteriów nie będą uwzględnione w konkursie. Wszystkie pozostałe dane dotyczące autora i szkoły (imię, nazwisko autora, nazwa, adres i telefon szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna) winny znajdować się w osobnej kopercie, również opatrzonej godłem. Ze względów formalnych prosimy, aby godło nie było wyrażone symbolem plastycznym.

            Na prace czekamy do 19 grudnia 2014 roku pod adresem:

            Gimnazjum nr 7 im. Sybiraków w Szczecinie
            Nałkowskiej 33
            70 – 785 Szczecin
            z  dopiskiem KONKURS LITERACKI  na kopercie.

            Prace zostaną ocenione przez komisję składającą się z nauczycieli języka polskiego – członków i sympatyków SNaP, a pod uwagę będą brane przede wszystkim:
·                    oryginalność wypowiedzi w zakresie formy lub treści,
·                    bogactwo środków stylistycznych,
·                    poprawność  językowa,
·                    poprawność ortograficzna i interpunkcyjna.
Informacja o wynikach konkursu ukaże się na stronie internetowej SNaP i Gimnazjum nr 7.
            Uroczyste zakończenie konkursu  i wręczenie nagród nastąpi w marcu 2015 roku, data i miejsce spotkania również zostaną ogłoszone na stronach internetowych, a finaliści i laureaci zostaną powiadomieni pisemnie.
            Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
            Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym konkursie.