środa, 24 sierpnia 2016

Seminarium Uczeń a wartości etyczne języka 1 X 2016r.

Szanowni Dyrektorzy,
Nauczyciele języka polskiego,
Nauczyciele Humaniści i Wychowawcy,
serdecznie zapraszamy do dyskusji, w swoim środowisku oświatowym, i przesyłania wniosków na temat przyczyn zagrożeń języka mówionego i pisanego dzieci i młodzieży.

Ostatnie dziesięciolecia przyniosły w Polsce wiele pozytywnych zmian, np.  szybki przekaz informacji, swobodę wyrażania myśli, opinii i poglądów. Jednak z obserwacji wynika, że nasilają się zjawiska negatywne w sferze komunikacji językowej. W obronie języka, który stanowi fundament całej kultury, 13 stycznia 2016r. ukonstytuował się, powołany przez Radę Języka Polskiego PAN, Zespół  Etyki Słowa.

Celem działań Zespołu Etyki Słowa jest, przede wszystkim, uwrażliwienie polskiego społeczeństwa na wszystko to, co stanowi naruszenie reguł dobrej komunikacji.

Misją każdego nauczyciela, a szczególnie nauczyciela polonisty, jest ochrona języka przed różnymi uprzedzeniami, wypowiedziami manipulującymi, agresywnymi, zawierającymi insynuacje, zastraszanie, wulgaryzmy, nienawiść.

W celu przybliżenia Państwu istoty pracy Zespołu Etyki Słowa, zapraszamy, w imieniu SNaPu, na seminarium Uczeń a wartości etyczne języka organizowane przez Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów 1 października 2016r. w LXX Liceum Ogólnokształcącym im.  A. Kamińskiego przy ulicy Dembowskiego1 w Warszawie.  Prosimy zatem  o przygotowanie wniosków dotyczących zagrożenia współczesnego języka dzieci i młodzieży oraz zagrożeń płynących z reklam.

Po wykładach odbędzie się Walne Zgromadzenie SNaP-u, na które zapraszamy wszystkich uczestników seminarium. Uczestnictwo w seminarium  jest nieodpłatne.  Prosimy tylko
o sfinansowanie posiłku  w kwocie 30 zł.
Wpłaty prosimy dokonać na konto Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów nr 88 1240 1372 1111 0010 3184 4250 Bank PEKAO S.A. z dopiskiem: Seminarium 1.10.2016r.

Prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza do 20 września 2016r. na adres mailowy
maria-gudro@wp.pl, tel. 505740889
Z wyrazami szacunku 
W imieniu Zarządu Głównego
Maria Gudro-Homicka
Przewodnicząca Zarządu Głównego SNaP

Program seminarium

10. 00 – 10.40 Zapanować nad emocjami -zapanować nad słowami. Wybrane problemy agresji językowej –  wykład prof. Danuty  Krzyżyk, Uniwersytet Śląski, Przewodnicząca Zespołu Ortograficznego i Onomastycznego i Etyki Słowa w Radzie Języka Polskiego przy Polskiej Akademii Nauk

10.40 – 11.00 dyskusja

11.00 – 11.40  Młody czytelnik - etyka słowa - etyka literatury – wykład prof. Grzegorza Leszczyńskiego, specjalisty ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą, Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku, Uniwersytet Warszawski

11.40 – 12.10 Nieetyczne reklamy zagrożeniem dla dzieci i młodzieży – wykład Bohdana Pawłowicza, członka Rady Nadzorczej IAA -Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy, Sędziego KER - Komisji Etyki Reklamy, wykładowca Uniwersytetów - Warszawskiego, Wrocławskiego i SWPS oraz SGH. 

12.10– 12.30 dyskusja i wnioski do ZES

12.30 -13.30 przerwa na obiad


13.30 – 16.00 Walne Zgromadzenie SNaP-u

 1. Wybranie przewodniczącego obrad
 2. Sprawdzenie prawomocności obrad
 3. Wybranie Komisji wniosków
 4. Sprawozdania z działań merytorycznych i finansowych Oddziałów i Kół SNaPu
 5. Sprawozdanie z działań merytorycznych i finansowych Zarządu Głównego,
 6. Sprawozdanie z pracy FSN
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)      Zmian w składzie Zarządu do KRS
b)      Zmian w składzie osób upoważnionych do dokonywania przelewów i składania podpisów na dokumentach SNaPu
c)      Zmian w statucie
 1. Przedstawienie planów pracy Oddziałów, Kół na rok 2017
 1. Przedstawienie planu pracy Zarządu Głównego na rok 2017
 2. Dyskusja, wnioski
 3. Sprawy rożne
 4. Zamknięcie obrad