niedziela, 11 lutego 2018

Konferencja jubileuszowa z okazji 25-lecia Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów

Retoryka w szkole  Podstawa programowa wobec  kultury mówienia dzieci i młodzieży
9 czerwca 2018 r., sobota, Warszawa MSCDN, ul. Świętojerska 9

Szanowni  Państwo,
Poloniści, Bibliotekarze, Dyrektorzy szkół i placówek, Dyrektorzy placówek doskonalenia nauczycieli, Kuratorzy Oświaty,

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli serdecznie zapraszają do udziału w Jubileuszowej Konferencji, która odbędzie się 9 czerwca 2018 roku  w Warszawie.
Misją Stowarzyszenia od zawsze jest pielęgnowanie i promowanie kultury słowa jako wartości nadrzędnej. Jubileusz 25-lecia i zmiany  w oświacie są wyjątkową okazją, by temat języka przywołać i poświęcić mu należytą uwagę.
Do udziału w rozmowie o uczeniu sztuki mówienia, składni polskiej, kulturze i etyce słowa, wychowaniu zaprosiliśmy wybitne osobistości nauki polskiej.
Serdecznie zapraszamy także wszystkich, dla których ważne jest odpowiedzialne uczenie języka polskiego, uwrażliwianie na kulturę słowa i etyczne sposoby komunikowania.
Udział w konferencji jest nieodpłatny.

Z wyrazami szacunku
Maria Gudro-Homicka
Przewodnicząca
Zarządu Głównego SNaP

Dokumenty do pobrania:
zgłoszenie
program
zapowiedź