poniedziałek, 14 maja 2018

Wielkopolska - śladami pisarzy.Szczeciński oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów rozpoczął wiosnę mocnym akcentem. Postanowiliśmy rozszerzyć nasze dotychczasowe działania związane z dydaktyką, doskonaleniem zawodowym i rozwijaniem zainteresowań humanistycznych młodzieży. Opracowaliśmy projekt edukacyjny pt. „Wielkopolska - śladami pisarzy”, którego celem było poznanie i promowanie miejsc związanych z twórcami literatury w sąsiednim województwie. W projekcie uczestniczyło trzydziestu jeden nauczycieli i uczniów. 21 kwietnia 2018 wyruszyliśmy odkrywać urocze miejsca Wielkopolski.  
Pierwszym punktem programu była wizyta w Muzeum im. Adama Mickiewicza w Śmiełowie, gdzie nasz wieszcz przebywał latem 1831 roku i tam podobno znajdują swój początek opowieści o kawiarce, Jankielu i polowaniach umieszczone na kartach „Pana Tadeusza”.   W Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera w Puszczykowie przywitał nas wnuk pisarza, który opowiadał o podróżach i twórczości dziadka. W  Zamku Kórnickim przewodnik porwał nas swoją opowieścią o fascynującej historii tamtejszych zbiorów bibliofilskich i dzieł sztuki. Mnogość anegdot i ciekawostek opowiedzianych przez przewodnika wprawiła wszystkich w wyśmienity humor. Mieszkanie-Pracownia Kazimiery Iłłakowiczówny w Poznaniu urzekło nas prostotą a jednocześnie bogactwem pamiątek po pisarce. Ogromna wiedza pani przewodnik i nagranie głosu poetki płynące z magnetofonu stworzyły niesamowity nastrój. Pozostaniemy pod urokiem piękna odwiedzanych miejsc i gościnności ich gospodarzy. Zachęcamy do odwiedzenia Wielkopolski i wielu pozytywnych wrażeń, których na pewno Państwu nie zabraknie.

Dziękujemy Urzędowi Miejskiemu w Puszczykowie i Urzędowi Marszałkowskiemu w Poznaniu za otwartość na współpracę i wsparcie merytoryczne naszego projektu.

Dziękujemy restauracji McDonald’s w Kórniku za gościnność i pyszną kawę.