niedziela, 13 września 2009

Zapraszenie na spotkanie z ekspertami w dziedzinie edukacji humanistycznej

SNaP oddział w Szczecinie
oraz Wydawnictwo Piotra Marciszuka STENTOR

zapraszają
na spotkanie z ekspertami w dziedzinie edukacji humanistycznej

Dlaczego nie historia literatury w gimnazjum?

Wykład dr. Piotra Marciszuka

polonisty i filozofa, właściciela Wydawnictwa STENTOR, autora książek
Nowa gnoza Arthura Koestlera i Literatura, filozofia, mit, współautora serii podręczników dla gimnazjum „Edukacja filozoficzna”, przewodniczącego Sekcji Wydawców Edukacyjnych Polskiej Izby Książki, który w imieniu wydawców edukacyjnych prowadzi rozmowy z MEN na temat kształtu najnowszej reformy edukacji.

Literatura współczesna a nowa podstawa programowa

Wykład dr. Jacka Kopcińskiego

adiunkta w Instytucie Badań Literackich PAN i wykładowcy na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz w Wyższej Warszawskiej Szkole Humanistycznej, który zajmuje się historią i teorią literatury, uprawia też krytykę teatralną; autora licznych analiz poezji i dramaturgii współczesnej.

Warsztaty: Literatura współczesna na lekcjach języka polskiego

Na warsztaty zapraszamy nauczycieli języka polskiego uczących w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz wszystkich zainteresowanych.
Prowadzenie: Anna Parchimowicz (szkoły ponadgimnazjalne), Anna Szuflińska (gimnazjum), Małgorzata Roszak (szkoły podstawowe).
Zainteresowani otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w spotkaniu, wybrane numery „Zeszytów Szkolnych”, zmienione wydanie podręcznika Przeszłość to dziś dla I klasy liceum i technikum, cz. 1
oraz podręcznik dla klasy I gimnazjum Jest tyle do powiedzenia!, cz. 2

Spotkanie odbędzie się
26 września 2009 r. o godzinie 10.00
w IX Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie
ul. Plac Mariacki 1

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału
Urszula Adamczyk, tel. 0 601 564 847
lub e-mail: urszula.adamczyk@stentor.com.pl