wtorek, 1 września 2009

Konferencja: Między Wschodem a Zachodem

Program konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów w Brzegu

w dniach 18, 19, 20 września 2009 roku

Temat konferencji: Między Wschodem a Zachodem


Dzień pierwszy - piątek: „Na wysokim Brzegu"

 1. 16.00 - Przyjazd do Brzegu uczestników konferencji, Zebranie w Sali Muzeum Piastów Śląskich.

 2. 16.15 - Uroczyste powitanie gości i uczestników, z udziałem Marszałka Województwa Opolskiego, Starosty Powiatu Brzeskiego, Burmistrza Miasta Brzegu, Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Wójta Gminy Skarbimierz.

 3. 16.30 - Wykład profesora Stanisława Nicieji (Uniwersytet Opolski) „Wschód na Zachodzie. Przemiany kulturowe w nowym czasie".

 4. 17.30 - Wykład profesora Franciszka Marka (Uniwersytet Opolski) „ Kultura Śląska w świadomości współczesnej"

Po obu wykładach przewidujemy pytania do wykładowców i dyskusję.

 1. 19.00 - Koncert w barokowym kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św., w ramach Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans. W programie: Dietrich Buxtehude Siedem Kantat.

 2. 21.00 - Obiadokolacja na Zamku.

 3. Po kolacji nocne zwiedzanie Zamku Piastów Śląskich.

 4. Spacer do Rynku, i wyjazd autobusami na nocleg do hotelu w Grodkowie.


Dzień drugi - sobota: „Day ut ia pobrusa a ti poziwai"

 1. 8.00 - Śniadanie w hotelu.

 2. 8.45 - Wyjazd autobusem do Strzelina i Henrykowa. Po drodze zwiedzanie kościoła w Małujowicach z udziałem dyr. Romana Nowaka

 3. 9.30 - Wycieczka do Henrykowa, zwiedzanie zabytkowych wnętrz klasztoru cystersów, zbiorowe zdjęcie przy pomniku Księgi Henrykowskiej w Brukalicach.

 4. 15,30 - Obiad w Strzelinie. Spotkanie z władzami miasta Strzelina. Zwiedzanie Rotundy św. Gotarda (zabytek z X wieku). Powrót do Brzegu.

 5. 17.00 - „Spotkanie z Poezją" w Sali Stropowej brzeskiego Ratusza. Poeci recytują swoje wiersze: Kazimierz Kaszper, Harry Duda, Karol Maliszewski - moderator spotkania. (zamierzamy rozszerzyć ten punkt programu!)

 6. 19.00 - Uroczysta kolacja w restauracji Ratuszowej z udziałem władz i sponsorów i zaproszonych gości, sponsorowana przez Pana Starostę.

Po kolacji wieczorny spacer po mieście.


Dzień trzeci - niedziela. „My bieguni"

 1. 8. 00 - Śniadanie w hotelu „Gródek" Przyjazd do Brzegu.

 2. 10.00 - Spotkanie z prozą Olgi Tokarczuk. Wykład - prof. Elżbieta Dąbrowska (Uniwersytet Opolski).

Miejsce spotkania - sala Muzeum Piastów Śląskich

 1. 11.30 - Podziękowanie sponsorom i władzom miasta. Pożegnanie uczestników konferencji - Ewa Aleksiej, przewodnicząca SNaP.

 2. 12.30 - Hejnał pożegnalny. Korowód taneczny w historycznych strojach na dziedzińcu zamkowym.

Oprac. Stanisław Włostowski