czwartek, 18 lutego 2010

Zapraszenie na spotkanie z ekspertami w dziedzinie edukacji humanistycznej

Wydawnictwo Piotra Marciszuka STENTOR
i Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów
zapraszają
na spotkanie z ekspertami w dziedzinie edukacji humanistycznej


Jak uczyć inaczej w nowej rzeczywistości ?


Wykład dr. Stanisława Bortnowskiego


polonisty; wykładowcy w Katedrze Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej w Instytucie Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego;
autora licznych publikacji, m. in.: Spór z polonistyką szkolną, Jak uczyć poezji?, Scenariusze półwariackie, Warsztaty dziennikarskie, Przewodnik po sztuce uczenia literatury, Jak zmienić polonistykę szkolną; związanego z wieloma czasopismami (m.in. „Życie Literackie”, „Polonistyka”, „Warsztaty Polonistyczne”)

Nowa podstawa programowa – nowe podręczniki
– nowe egzaminy.
Prezentacja podręczników do języka polskiego
dla gimnazjum „Jest tyle do powiedzenia!”
oraz dla szkół średnich „Przeszłość to dziś”
Wykład dr. Piotra Marciszuka
polonisty i filozofa, właściciela Wydawnictwa STENTOR, autora książek Nowa gnoza Arthura Koestlera, Literatura, filozofia, mit, współautora serii podręczników dla gimnazjum „Edukacja filozoficzna”, przewodniczącego Sekcji Wydawców Edukacyjnych Polskiej Izby Książki,

który w imieniu wydawców edukacyjnych prowadzi rozmowy
z MEN na temat kształtu najnowszej reformy edukacji.

Zainteresowani otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w spotkaniu,
wybrane numery „Zeszytów Szkolnych”,
zmienione wydanie podręcznika Przeszłość to dziś dla I klasy liceum i technikum,
podręcznik dla klasy I gimnazjum Jest tyle do powiedzenia! cz. 2
oraz Przewodnik metodyczny. Jest tyle do powiedzenia!

Spotkanie odbędzie się
6 marca 2010 r. o godzinie 10.00
w VI Liceum Ogólnokształcącym
w Szczecinie
ul. Jagiellońska 41

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału:
Urszula Adamczyk tel. 0 601 564 847
lub e-mail urszula.adamczyk@stentor.com.pl