poniedziałek, 1 marca 2010

Konkurs: SZCZECIN I REGION W SŁOWIE I OBRAZIE

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I W SZCZECINIE

ZAPRASZA DO KONKURSU

SZCZECIN I REGION W SŁOWIE I OBRAZIE

UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAJALNYCH

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie o ciekawej i bliskiej każdemu tematyce i z fantastycznymi nagrodami oraz oprawą finałowa.

WAŻNE! TERMIN NADSYYŁANIA PRAC PRZESUNIĘTO DO 20 MARCA 2010 R.

Dodatkowe informacje:

(91) 4841 - 872 u Pani Wiolety Dydo (Wicedyrektor), Pani Anny Kondrackiej-Zielińskiej i Pani Agaty Piekary (nauczycielek języka polskiego).