sobota, 25 września 2010

ROZUMIEĆ I TWORZYĆ – REINTERPRETACJE KLASYKI – POZYTYWIZM

23 - 24 października 2010r.

ROZUMIEĆ I TWORZYĆ – REINTERPRETACJE KLASYKI – POZYTYWIZM 
23 października  2010r.

9.30 –  10.00  -   Uroczyste otwarcie konferencji z udziałem przedstawiciela Ministerstwa Edukacji. Odczytanie Oświadczenia Zarządu Głównego SNaP, które zostało napisane   po I części Konferencji.

10.15 – 11.15  - Ciała Sienkiewicza - Studia o przemocy i płci –  wykład inauguracyjny z cyklu: Reinterpretacje klasyki- pozytywizm - dr Ryszard Koziołek.

11.15 – 11.30  –  Przerwa kawowa.

11.30  – 12.15 – Czy Sienkiewicz zachwyca skoro nie zachwyca? wykład dr Dawid Osiński, UW.

12.15  – 12.45 -  Dyskusja - wnioski.

12.45  – 13.00  - przerwa kawowa

13.00 –  13. 45   - Nowa formuła egzaminu gimnazjalnego nadzieją na lepszą jakość    nauczania języka ojczystego – dr Krzysztof Biedrzycki o pracy CKE.

13.45   - 14.00  - Dyskusja , wnioski.

14.00 – 14. 45  - Zadania egzaminacyjne z języka polskiego w Informatorze gimnazjalnym CKE – analiza w kontekście nowej podstawy programowej - Michalina Butkiewicz wraz z zespołem  nauczycieli.

14.45 – 15.15     - Dyskusja , wnioski.

15.15 – 16.00 –  Opinia SNaP na temat formuły egzaminów zewnętrznych –  przedstawienie wniosków  wypracowanych  przez Komisje powołane na I Konferencji.

16.00 – 18. 00 – Przerwa obiadowa.

18.00 – 18.30 – Muzeum Fryderyka Chopina  - Multimedia w edukacji – spotkanie z pracownikami działu edukacji  Muzeum.

18.30 – 19.30 – Zwiedzanie Muzeum.

19.30 – 20.00 – Lampka wina – dyskusja w foyer Muzeum.

20.00 – 20.45 –  Recital muzyki F. Chopina - Sala Koncertowa Muzeum.24 października

9. 00 – 11.00 -  Strategie egzaminu z języka polskiego na wszystkich poziomach nauczania: szkoła podstawowa, gimnazjum , szkoła ponadgimnazjalna -  zajęcia      warsztatowe w grupach – M. Gudro, J. Wojczakowski, M. Butkiewicz.

11. 00 - 11.30 -   Uchwalenie rekomendacji do nowego egzaminu z języka polskiego.

11. 30 – 11. 45 - Dyskusja.

11. 45  – 12.00 – Przerwa kawowa.

12.00 – 12.45  – Bezradność intelektualna w szkole  - czyli o czym mogą świadczyć absurdalne błędy w pracach pisemnych? – Analiza na przykładach.

12. 45  – 13. 00  – Dyskusja.

13. 00  - 13.15  -  Kierunki pracy SNaP w dobie kolejnej reformy programowej  - Michalina Butkiewicz - przewodnicząca Zarządu Głównego SNaP.

13. 15 – 13. 30 – Dyskusja i wnioski.

13 . 30               – Zakończenie II części Konferencji.


Uwaga: organizatorzy zastrzegają sobie prawo do korekty programu Konferencji.

Karta uczestnictwa - [pobierz]