niedziela, 19 września 2010

Warsztaty dla nauczycieli

Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów
oraz Wydawnictwo Piotra Marciszuka STENTOR
zapraszają
na spotkanie z ekspertami w dziedzinie edukacji humanistycznej:
Poeci XXI wieku (E. Lipska, T. Różycki) - warsztaty
dr Stanisław Bortnowski
polonista wykładowca w Katedrze Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej w Instytucie Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego; autor licznych publikacji, m. in.: Spór z polonistyką szkolną, Jak uczyć poezji?, Scenariusze półwariackie, Warsztaty dziennikarskie, Przewodnik po sztuce uczenia literatury, Jak zmienić polonistykę szkolną; związany z wieloma czasopismami (m.in. Życie LiterackiePolonistyka, Warsztaty Polonistyczne)

Poezja Leśmiana w szkole - warsztaty
dr Piotr Marciszuk
polonista i filozof, właściciela Wydawnictwa STENTOR, autor książek Nowa gnoza Arthura Koestlera, Literatura, filozofia, mit, współautor serii podręczników dla gimnazjum Edukacja filozoficzna, przewodniczący Sekcji Wydawców Edukacyjnych Polskiej Izby Książki, który w imieniu wydawców edukacyjnych prowadzi rozmowy z MEN na temat kształtu najnowszej reformy edukacji.

Zainteresowani otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w warsztatach
oraz książkę dotyczącą interpretacji poezji w szkole.
Spotkanie odbędzie się
25 września 2010 r. od godz. 10.00 do 12.30
w VI Liceum Ogólnokształcącym
w Szczecinie
ul. Jagiellońska 41
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału:
Urszula Adamczyk tel. 601 564 847 lub e-mail urszula.adamczyk@stentor.com.pl