środa, 19 stycznia 2011

Ogólnopolski konkurs literacki

Ogólnopolski konkurs literacki

Kolejna edycja IV Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego właśnie została rozpoczęta! Ideą konkursu jest propagowanie postaw godnych naśladowania. Za pośrednictwem konkursu ocalone od zapomnienia zostaną historie ludzi nieznanych, ukrytych, a także zapomnianych, osadzonych w konkretnej rzeczywistości historycznej, społecznej i rodzinnej, którzy – jak bohaterowie wierszy Zbigniewa Herberta – kierowali się wartościami nadrzędnymi. Autorzy konkursu proponują uczniom i ich opiekunom naukowym wzbogacenie wiedzy o losach bohaterów wartych poznania, a w szczególności na temat wartości, jakie należy wybierać, by stać się w pełni dojrzałym, odpowiedzialnym człowiekiem.

Wśród Honorowych Członków Jury – Pan Profesor Jan Miodek!
Wszelkie informacje na temat wymogów formalnych dotyczących prac oraz terminów znajdą Państwo na stronie konkursu: Strona konkursowa: http://javatech.zsi.pwr.wroc.pl/konkurs/ oraz u Przewodniczącej i Koordynatora Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Płynąć pod prąd”, Pani Małgorzaty Król (MalgosKrol@op.pl).

Siedziba organizatora: Gimnazjum nr 19 im. Zbigniewa Herberta, ul. Dembowskiego 39, 51-670 Wrocław, tel. 71-348-02-04, fax. 71-348-23-80.

Działa serwis internetowy, dzięki któremu uczniowie mogą się zarejestrować.
Prosimy o przekazanie tej informacji swoim szkołom i zaprzyjaźnionym nauczycielom.
Informacji udziela również: Anna Kondracka-Zielińska, doradca języka polskiego, ZCDN, członek jury konkursu „Płynąć pod prąd”.