środa, 19 stycznia 2011

Konferencja metodyczna dla nauczycieli języka polskiego i historii

Konferencja metodyczna dla nauczycieli języka polskiego i historii

Zapraszamy nauczycieli języka polskiego i historii szkół ponadgimnazjalnych oraz gimnazjów na konferencję metodyczną, która odbędzie się 16 kwietnia 2011 w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli przy ul. J. Sowińskiego 68 w Szczecinie (sala konferencyjna, parter). Temat konferencji brzmi: Dlaczego należy uczyć o Holokauście i wypędzeniach. Inicjatywa jest wynikiem współpracy następujących osób i instytucji: dr Anny Kondrackiej-Zielińskiej (doradca języka polskiego, szkoły ponadgimnazjalne, ZCDN), Dariusza Szerszenia (nauczyciel historii, I LO), Katarzyny Rembackiej (kierownik Referatu Edukacji Historycznej, OBEP, IPN Szczecin), dra Radosława Skryckiego (zastępca dyrektora Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Historii, US). Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na rolę i rangę edukacji współczesnego młodego pokolenia, by uzmysłowić zagrożenia wynikające z nietolerancji, rasizmu oraz antysemityzmu.
Liczymy na udział w konferencji profesora Jana Marii Piskorskiego, autora książki pt. Wygnańcy. To lektura szczególna w kontekście dyskusji o budowie Centrum przeciw Wypędzeniom w Berlinie.Książka prof. Piskorskiego na grudniowej liście bestsellerów Państwowego Instytutu Wydawniczego zajmuje pierwsze miejsce.
Osoby uczestniczące w spotkaniu i dyskusji z autorem będą mogły otrzymać dedykację Pana Profesora.

Wszystkich zainteresowanych udziałem i uzyskaniem zaświadczenia prosimy o rejestrację w systemie.
Numer formy: V/15.

Szczegółowy program konferencji wkrótce na stronie ZCDN.