piątek, 25 lutego 2011

Terminy lekcji otwartych

Zapraszamy nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych na dwie lekcje owarte z języka polskiego.

Obie lekcje zostały zaplanowane jako zamknięta całość. Ich tematy to:

1. „Od antycznej do renesansowej idylli. Analiza i interpretacja Pieśni Świętojańskiej o Sobótce Jana Kochanowskiego”.

2. „Harmonia i niepokój. Porównanie Pieśni Świętojańskiej o Sobótce z wybranym trenem Jana Kochanowskiego. Praca z tekstem”. Pierwsza ma na celu przedstawienie cech gatunkowych, pochodzenie i ewolucję idylli (sielanka Terencjusza, bukolika/georgika Wergiliusza, sielanka Szymonowica), szczególnie na tle światopoglądu epoki. Druga lekcja ma skupić uwagę uczniów na analizie porównawczej tekstów renesansowych w kontekście biografii i twórczości Jana Kochanowskiego. Zadaniem uczniów będzie ponadto wykorzystanie wniosków z analizy do skonstruowania przykładowego klucza maturalnego.

Osoba prowadząca: Teresa Witkiewicz (VI LO w Szczecinie).

Osoba odpowiedzialna: Anna Kondracka-Zielińska (doradca z języka polskiego, szkoły ponadgimnazjalne, ZCDN).

Czas i miejsce: 4 marca 2011, piątek: 1 lekcja od godz. 13.00 do godz. 13.45; 2 lekcja od 13.55 do 14.40; omówienie od 14.45 do 15.30; ul. Jagiellońska 41, Szczecin, sala 25, piętro II.

Osoby zainteresowane uzyskaniem zaświadczenia prosimy o zarejestrowanie się na stronie ZCDN. Numer formy: III/F/53