czwartek, 10 listopada 2011

2011 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Koleżanki i Koledzy!

Zgodnie § 19 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów, w imieniu Zarządu Głównego, zwołuję Zwyczajne Walne Zgromadzenie wszystkich członków Stowarzyszenia w dniu 10 grudnia 2011 r., o godzinie 10.00, w siedzibie SNaP - LO nr LXX, przy ul. Dembowskiego 1 w Warszawie.

Jednocześnie informuję, że: prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu ma każdy członek zwyczajny, który opłacił składki za bieżący rok i każdy członek honorowy ( §17, ust.3).
Wszelkie informacje organizacyjne zostaną podane Państwu po 14 listopada 2011 r. drogą mailową i na stronie internetowej: www.snap.edu.pl

Program Walnego Zgromadzenia SNaP
  1. 10.00 – 10.30 - Sprawy organizacyjne - powołanie komisji wniosków i komisji mandatowej
  2. 10.30 - 12.00 - Wykład
  3. 12.00 - 12.30 - Przerwa na kawę
  4. 12.30 - 14.00 - Sprawozdania Oddziałów
  5. 14.00 - 14. 30 - Sprawozdanie Zarządu Głównego
  6. 14.30 - 15.00 - Sprawozdanie finansowe – księgowa
  7. 15.00 - 15.45 - Obiad
  8. 15.45 - 16.30 - Plan pracy na rok 2012 -2013; dyskusja o organizacji obchodów 20-lecia SNaP
  9. 16.30 - 17.30 - Dyskusja , wnioski, uchwały w sprawie zmian w Statucie
  10. 17.30 - Zakończenie obrad.
Michalina Butkiewicz
Przewodnicząca ZG SNaP