piątek, 4 grudnia 2015

Nie tylko uczniowie się uczą… czyli kilka słów o udziale w Kongresie Polonistów, który odbył się 27.11.br w Warszawie.


Swoimi doświadczeniami zawodowymi oraz wiedzą dzielili się (z licznie zgromadzonymi polonistami z całej Polski) takie osobowości  świata nauki jak profesor Andrzej Markowski,  profesor zwyczajny w Instytucie Języka Polskiego Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Autor wielu książek, m.in. słowników (m.in. Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN, Wielki słownik ortograficzny języka polskiego, Wielki słownik wyrazów obcych i trudnych i inne). Ciekawy wykład dotyczył zagadnień semantyki, leksykologii i kultury języka polskiego.


Profesor Halina Zgółkowa, autorka Praktycznego Słownika Języka Polskiego, kierownik Zakładu Retoryki i Pragmalingwistyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza skupiła się na zagadnieniach retoryki.

Bardzo interesującą prezentację programu „Cała Polska czyta dzieciom” miała pani Irena Kuźmińska – założycielka i prezes Fundacji "ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom", inicjatorka kampanii czytania, Konkursu Literackiego im. Astrid Lindgren na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży, programu "Pierwsza Książka Mojego Dziecka”, Internetowego Uniwersytetu Mądrego Wychowania (www.iumw.pl ).
Inne wystąpienia dotyczyły takich zagadnień, jak:
Nauczyciel interaktywny i nowe technologie na lekcji języka polskiego.
Indywidualizacji nauczania a realizacja podstawy programowej. 
Kanon lektur szkolnych a rozwój kompetencji czytelniczych zgodnie z priorytetem MEN na rok 2015-2016. – wystąpienie dr Pauliny Małochleb, krytyka i historyka literatury z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Mówiono też o metodach aktywizujących w nauczaniu oraz o ocenianiu kształtującym. Przedstawienia tego tematu podjęła się pani Natalia Kuźmińska, doradca metodyczny języka polskiego z Poznania.
Była prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów w Szczecinie pani Michalina Butkiewicz - ekspertka MEN w zakresie podstawy programowej języka polskiego, autorka scenariuszy lekcji języka polskiego, przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów w latach: 2009 – 2013, poinformowała zebranych o możliwościach dofinansowania bazy dydaktycznej szkół, zasobów bibliotek.
Nie zabrakło też zagadnienia coachingu w pracy z uczniami – wystąpienie pani Doroty Nowocień, polonistki, wykładowcy UAM i WSB, specjalista ds. public realtions, scenarzystki, coacha. Laureatki tytułu "Kobieta Przedsiębiorcza 2014 roku" w konkursie "Głosu Wielkopolskiego".
Organizacja kongresu stała na wysokim poziomie.
Dobrze, że wielu polonistów miało możliwość uczestniczenia w tym wydarzeniu, które profesjonalnie prowadziła pani Edyta Żmuda, redaktor naczelna pisma „Polonistyka”.

                                                                                              Irena Karolczyk - Warcok