piątek, 4 grudnia 2015

OTO JA I PRZYRODA – VIII REGIONALNY KONKURS LITERACKI


Ale co dzień postrzegam, jak młódź cierpi na tem,
Że nie ma szkół uczących żyć z ludźmi i światem
(A.Mickiewicz)


Słowa wieszcza, choć bardzo odległe, idealnie pasują do określenia naszej rzeczywistości.
Rzeczywistości zdominowanej przez słowa: pieniądze, bogactwo, nienaturalność, prestiż, samotność. Młodzi ludzie są dziś daleko od siebie, swoich bliskich, świata i przyrody. Zamknięci za szybą komputera, telefonu czy, telewizora. Szczelnie oddzieleni od „szkodliwości ” świeżego powietrza
i kontaktu z przyrodą. Otoczeni drogimi sprzętami, grami, ubraniami i gadżetami. Panuje dziś kult sztuczności. „Publiczność oklaskuje fajerwerki, nigdy zachód słońca”(Friedrich Habbel) to jest prawda naszych czasów. Część
z nas tak wiele traci, a nawet o tym nie wie. Na szczęście są tacy, którzy wiedzą…Wiedzą, co ważne, prawdziwe i dobre. Wiedzą, czym jest otaczający nas świat, czym jest przyroda; jakie niepoliczalne drzemią w niej skarby. Wiedzą i nie pozwolą się omamić imitacjom piękna, są świadomi…
A dziś to takie niepopularne. Właśnie do takich osób kierujemy tegoroczną edycję naszego konkursu. Przedstawcie nam swoją „wersję” przyrody, czym dla Was jest, jakie tajemnice w niej odkrywacie, ile wnosi w życie człowieka. Zachęcamy do tworzenia wspaniałych prac, po raz kolejny sprawcie,
że świat stanie się piękniejszy.


REGULAMIN VIII REGIONALNEGO KONKURSU LITERACKIEGO 

OTO JA I  PRZYRODA            Szczeciński oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów i Gimnazjum nr 7 im. Sybiraków w Szczecinie po raz ósmy organizują Regionalny Konkurs Literacki; w tym roku pod tytułem Oto ja i przyroda” . W konkursie może wziąć udział każdy uczeń województwa zachodniopomorskiego klas IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.
            Szkoła ma prawo zgłosić 5 prac uczniowskich (w przypadku zespołów szkół po 5 prac
z każdej szkoły). Prace literackie (forma dowolna) muszą być opatrzone godłem oraz informacją
o tym, do jakiej szkoły uczęszcza autor; prosimy o stosowanie skrótów: SP – szkoła podstawowa,
G- gimnazjum, L – szkoła ponadgimnazjalna (bez podawania numeru szkoły); również w przypadku zespołów szkół konieczne jest wskazanie konkretnego poziomu szkoły. Informujemy, iż prace niespełniające powyższych kryteriów nie będą uwzględnione w konkursie.
            Wszystkie pozostałe dane dotyczące autora i szkoły (imię, nazwisko autora, nazwa, adres
i telefon szkoły, imię i nazwisko opiekuna oraz e-mail opiekuna lub uczestnika) winny znajdować się w osobnej kopercie, również opatrzonej godłem. Ze względów formalnych prosimy, aby godło nie było wyrażone symbolem plastycznym.

Na prace czekamy do 15 stycznia 2016 roku pod adresem:
Gimnazjum nr 7 im. Sybiraków w Szczecinie
ul. Nałkowskiej 33
70 – 785 Szczecin
z dopiskiem na kopercie: KONKURS LITERACKI.

Prace zostaną ocenione przez komisję składającą się z nauczycieli języka polskiego – członków
i sympatyków SNaPu, a pod uwagę będą brane przede wszystkim:
·         oryginalność wypowiedzi w zakresie formy lub treści,
·         bogactwo środków stylistycznych,
·         poprawność językowa,
·         poprawność ortograficzna i interpunkcyjna.

            Informacja o wynikach konkursu ukaże się na stronach internetowych SNaPu                                       http://www.snapszczecin.blogspot.com/ i Gimnazjum nr 7.
            Uroczyste zakończenie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 21 marca 2016 roku
            o godz. 14.00 w Gimnazjum nr 7 w Szczecinie, przy ul. Zofii Nałkowskiej 33.
            Laureaci o wynikach zostaną powiadomieni emailowo zgodnie z podanymi adresami.
Przystąpienie do konkursu jest  równoznaczne z  akceptacją przez uczestnika i jego opiekuna niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora  w celu przeprowadzenia konkursu oraz w związku
z wydaniem  nagród.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania nagrodzonych prac, nieodsyłania prac nienagrodzonych
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do fotografowania w czasie uroczystego zakończenia konkursu i wręczenia nagród oraz umieszczenia zdjęć na swoich stronach internetowych

                                     Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym konkursie.